Villkor

Senast uppdaterad 4 oktober 2022:

Villkor Avtal

Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats och tjänster, inklusive, utan begränsning, följande: subsdown.com.

Detta dokument anger villkoren ("Villkoren") på vilka subsdown.com ("vi" eller "oss") kommer att tillhandahålla tjänster till dig på sin webbplats, applikationer och relaterade tjänster (sammantaget "Tjänsten"). Som de används i det här dokumentet hänvisar termerna "du" eller "din" till dig, någon enhet du representerar, dina eller dess företrädare, efterträdare, överlåtare och dotterbolag, och eventuella av dina eller deras enheter.

Genom att besöka, komma åt, använda, ladda ner, kopiera, installera och/eller gå med (kollektivt "använder") tjänsten har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa villkor för Använda sig av. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD FRÅN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTEN.

Dessa villkor inkluderar även vissa ansvarsbegränsningar och juridiska friskrivningar som begränsar vår skulder. Med andra ord, din användning av Tjänsten sker på egen risk och vi antar inget ansvar, eller lämna några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på tjänsten.

Immateriella rättigheter

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Du får inte göra intrång i upphovsrätten, varumärke eller andra äganderätter för information som tillhör någon part. Vi kan efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll (eller begränsa användningen av tjänsten med något innehåll) som vi har anledning att tro bryter mot någon av andras immateriella rättigheter och kan avsluta din användning av tjänsten om du skickar något sådant innehåll. Du bär det fulla ansvaret för alla handlingar relaterade till media data som laddas ner via vår tjänst.

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, mjukvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "innehållet") och de varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och diverse andra immateriella rättigheter och illojal konkurrens lagar i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken får kopieras, reproducerad, aggregerad, återpublicerad, uppladdad, publicerad, offentligt visad, kodad, översatt, överförs, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Användarrepresentationer

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att:(1) du har rättskapacitet och du samtycker för att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (3) du kommer inte åt Webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, antingen genom en bot, skript eller annat; (4) du kommer inte använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (5) din användning av webbplatsen kommer inte att göra det bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Förbjudna aktiviteter

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgängliga. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

  1. Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
  2. Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
  3. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
  4. Störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna ansluten till webbplatsen.
  5. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
  6. Dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som innehåller eller ingår på något sätt som utgör en del av webbplatsen.
  7. Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller Innehåll för alla inkomstgenererande verksamheter eller kommersiella företag.
Integritetspolicy

Vi har en separat integritetspolicy och ditt samtycke till dessa villkor innebär också att du har läs och förstå integritetspolicyn. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra integritetspolicyn genom att publicera sådana ändringar i tjänsten eller vår webbplats. Ingen annan anmälan får göras till dig om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av tjänsten efter sådana ändringar kommer att anses ditt erkännande av integritetspolicyn och att du har läst och förstått den.

Du accepterar att vi kan samla in och använda teknisk data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system och applikationsprogramvara och kringutrustning, som samlas in med jämna mellanrum för att underlätta tillhandahållandet av uppdateringar av tjänsten.

Du förstår, erkänner och samtycker till att vi kan komma åt, bevara och avslöja din information om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan tillgång, bevarande eller avslöjande är rimligen önskvärt eller nödvändigt för oss.

Period och uppsägning

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN FÖR ATT BEGRÄNSA EVENTUELLA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-adresser ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT AV NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIGT LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLATTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Modifiering och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller för någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Inga andra meddelanden får göras till dig om några tillägg. DU BEKRÄFTAR ATT DIN FORTSATT ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN EFTER SÅDANA ÄNDRINGAR KOMMER UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRINGAR, OAVSETT OM DU FAKTISKT HAR LÄST DEM.

Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande på när som helst. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisförändringar, avstängning eller avbrytande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, programvara, eller andra problem eller behov av att utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt ändra webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Inget i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller tillhandahålla eventuella korrigeringar, uppdateringar eller releaser i samband därmed.

varning

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, FRISKRIVAR VI ALLT GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, OCH ICKE-INTRÄDE. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN OCH VI ANSVARAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR EVENTUELLA (1) FEL, FEL ELLER ONEXAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONLIGT SKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATS, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON OCH ALLA PERSONLIGA INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN VARA ÖVERFÖRT TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) NÅGON FEL ELLER UNDERLÄMNINGAR I NÅGON INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMST SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGON INNEHÅLL UPPLAGT, ÖVERFÖRT ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, STÄLLER INTE, GARANTERA ELLER TA ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV EN TREDJE PARTY GENOM WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM FINNS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH ÄR FÖRSIKTIGT DÄR LÄMPLIGT.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENT ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, INKLUSIVE BORTLOPPAD VINST, BLOCKAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATS, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

Ersättning och frigivning

Du samtycker härmed till att hålla oss skadeslösa från alla skador och tredje part anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från din användning av tjänsten och/eller från ditt brott mot dessa villkor.

I händelse av att du har en tvist med en eller flera andra användare eller någon tredje part, du härmed befria oss, våra tjänstemän, anställda, agenter och efterträdare från anspråk, krav och skador (faktiska och följdskador) av alla slag eller slag, kända och okända, misstänkta och oanade, avslöjade och icke avslöjade, som härrör från eller på något sätt relaterat till sådana tvister och/eller tjänsten.