Οροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 4 Οκτωβρίου 2022:

Συμφωνία Όρων

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξής: subsdown.com.

Αυτό το έγγραφο αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις ("Όροι") βάσει των οποίων το subsdown.com ("εμείς" ή "εμάς") θα σας παρέχει υπηρεσίες στον ιστότοπο, τις εφαρμογές και τις σχετικές υπηρεσίες του (συλλογικά, η «Υπηρεσία»). Όπως χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, οι όροι "εσείς" ή "σας" αναφέρονται σε εσάς, οποιαδήποτε οντότητα εκπροσωπείτε, τους εκπροσώπους σας ή της, τους διαδόχους, τους εκχωρούντες και τις θυγατρικές σας και οποιαδήποτε των συσκευών σας ή τους.

Με επίσκεψη, πρόσβαση, χρήση, λήψη, αντιγραφή, εγκατάσταση και/ή συμμετοχή (συλλογικά "χρησιμοποιώντας") την Υπηρεσία, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήση. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν επίσης ορισμένους περιορισμούς ευθύνης και νομικές αποποιήσεις ευθύνης που μας περιορίζουν υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή να προβείτε σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με την Υπηρεσία.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Δεν μπορείτε να παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλα ιδιοκτησιακά ενημερωτικά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους. Μπορούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια αφαιρέστε οποιοδήποτε Περιεχόμενο (ή περιορίστε τη χρήση της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε Περιεχόμενο) που έχουμε λόγους να πιστεύουμε παραβιάζει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και μπορεί να τερματίσει τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς εάν υποβάλετε οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο. Φέρετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τα ΜΜΕ δεδομένα που λήφθηκαν μέσω της υπηρεσίας μας.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, βάσεις δεδομένων, λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστοσελίδων, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στον ιστότοπο (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιλαμβάνονται σε αυτό (τα "Σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν άδεια χρήσης σε εμάς και προστατεύονται από νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτος ανταγωνισμός νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις. Το περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" μόνο για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση. Εκτός ως που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του ιστότοπου και κανένα περιεχόμενο ή σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, αναπαράγονται, συγκεντρώνονται, αναδημοσιεύονται, μεταφορτώνονται, δημοσιεύονται, εμφανίζονται δημόσια, κωδικοποιούνται, μεταφράζονται, μεταδίδεται, διανέμεται, πωλείται, αδειοδοτείται ή γίνεται με άλλον τρόπο εκμετάλλευση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ούτως ή άλλως, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Αναπαραστάσεις χρηστών

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:(1) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης· (2) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, ή εάν είστε ανήλικοι, έχετε λάβει γονική άδεια για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. (3) δεν θα έχετε πρόσβαση στο Ιστοσελίδα μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω ρομπότ, σεναρίου ή με άλλο τρόπο. (4) θα να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. και (5) η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα γίνει παραβιάζουν κάθε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο δημιουργούμε τον Ιστότοπο διαθέσιμος. Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με εμπορικές προσπάθειες εκτός από αυτές που εγκρίνονται ή εγκρίνονται συγκεκριμένα από εμάς.

Ως χρήστης του ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

  1. Συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τον Ιστότοπο για δημιουργία ή μεταγλώττιση, απευθείας ή έμμεσα, μια συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογος χωρίς γραπτή άδεια από μας.
  2. Υποτιμούν, αμαυρώνουν ή βλάπτουν με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.
  3. Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
  4. Παρεμβολή, διακοπή ή δημιουργία αδικαιολόγητου φόρτου στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες συνδεδεμένο με τον ιστότοπο.
  5. Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλος κώδικας.
  6. Αποκρυπτογραφήστε, απομεταγλωττίστε, αποσυναρμολογήστε ή δημιουργήστε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε από το λογισμικό που περιλαμβάνει ή μέσα με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας.
  7. Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή/και την Περιεχόμενο για κάθε προσπάθεια ή εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα.
Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε μια ξεχωριστή Πολιτική Απορρήτου και η συγκατάθεσή σας με αυτούς τους Όρους σημαίνει επίσης ότι έχετε διαβάστε και κατανοήστε την Πολιτική Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τέτοιες τροποποιήσεις στην Υπηρεσία ή στον ιστότοπό μας. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη ειδοποίηση σε εσάς για τυχόν τροποποιήσεις. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά από τέτοιες τροποποιήσεις θα θεωρείται την αναγνώριση της Πολιτικής Απορρήτου και ότι την έχετε διαβάσει και κατανοήσει.

Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται σε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογής σας και περιφερειακά, που συγκεντρώνεται περιοδικά για να διευκολύνει την παροχή ενημερώσεων στην Υπηρεσία.

Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διατηρήσουμε και να αποκαλύψουμε τη δική σας πληροφορίες εάν απαιτείται από το νόμο ή με καλή πίστη ότι τέτοια πρόσβαση, διατήρηση ή η αποκάλυψη είναι ευλόγως επιθυμητή ή απαραίτητη για εμάς.

Διάρκεια και Λήξη

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΝΟΜΟΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

Τροποποίηση και διακοπή

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη ειδοποίηση σε εσάς για καμία τροπολογίες. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση στο οποτεδήποτε. Δεν θα φέρουμε ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό, ή άλλα προβλήματα ή ανάγκη για εκτέλεση συντήρησης που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, αναθεώρησης, ενημέρωσης, αναστολής, να διακόψει ή να τροποποιήσει με άλλον τρόπο τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εσείς συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από εσάς αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα μέσα Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα ερμηνευθούν ότι μας υποχρεώνουν να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να προμηθεύουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (1) ΛΑΘΗ, ΛΑΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ, (2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ/Η ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΙΡΙΑ, ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΗ ΚΑΙ/Η (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΖΟΥΜΕ, ΕΓΚΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ BANNER Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.

Τον περιορισμό της ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΩΛΕΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΠΩΛΕΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Αποζημίωση και αποδέσμευση

Με το παρόν συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημιά και τρίτα μέρη αξιώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή/και από παραβίαση αυτών των Όρων.

Σε περίπτωση που έχετε διαφωνία με έναν από περισσότερους άλλους χρήστες ή τρίτους, εσείς απελευθερώστε εμάς, τους αξιωματικούς, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους διαδόχους μας από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημιές (πραγματικές και αποθετικές) κάθε είδους ή φύσης, γνωστές και άγνωστες, ύποπτες και ανύποπτες, αποκαλυπτόμενες και μη αποκαλυπτόμενες, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφορές και/ή η υπηρεσία.