Termeni de utilizare

Ultima actualizare 4 octombrie 2022:

Acordul de termeni

Vă rugăm să examinați cu atenție acești termeni și condiții de utilizare înainte de a utiliza site-ul nostru web și servicii, inclusiv, fără limitare, următoarele: subsdown.com.

Acest document precizează termenii și condițiile ("Termenii") în baza cărora subsdown.com ("noi" sau „noi”) vă va oferi servicii pe site-ul său web, aplicațiile și serviciile conexe (colectiv, „Serviciul”). Așa cum sunt utilizați în acest document, termenii „dvs.” sau „dvs.” se referă la dvs., orice entitate pe care o reprezentați, reprezentanții dvs. sau ai acesteia, succesori, cesionați și afiliați și orice a dispozitivelor dvs. sau ale acestora.

Prin vizitarea, accesarea, utilizarea, descărcarea, copierea, instalarea și/sau alăturarea (în mod colectiv „folosind”) Serviciul, ați citit, ați înțeles și ați fost de acord să respectați toți acești Termeni Utilizare. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACESTE TERMENI DE UTILIZARE, ATUNCI ȚI ESTE INTERZIS ÎN EXPRES UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI TREBUIE SĂ ÎNCETEAZĂ UTILIZAREA SERVICIULUI.

Acești termeni includ, de asemenea, anumite limitări de răspundere și declinări legale care ne limitează pasive. Cu alte cuvinte, utilizarea Serviciului este pe propriul risc și nu ne asumăm niciunul răspundere sau să ofere garanții de orice fel, exprese sau implicite, cu privire la Serviciu.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Nu puteți încălca drepturile de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate informaționale ale oricărei părți. Putem, la discreția noastră eliminați orice Conținut (sau restricționați utilizarea Serviciului cu orice Conținut) avem motive să credem încalcă oricare dintre drepturile de proprietate intelectuală ale altora și poate înceta utilizarea Serviciului dacă trimiteți un astfel de conținut. Aveți întreaga responsabilitate pentru toate acțiunile legate de mass-media date descărcate prin intermediul serviciului nostru.

Dacă nu se indică altfel, Site-ul este proprietatea noastră proprietară și tot codul sursă, baze de date, funcționalități, software, design de site-uri web, audio, video, text, fotografii și grafică pe Site (colectiv, „Conținutul”) și mărcile comerciale, mărcile de servicii și siglele conținute („Mărcile”) sunt deținute sau controlate de noi sau ne sunt licențiate și sunt protejate de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și diverse alte drepturi de proprietate intelectuală și concurență neloială legile Statelor Unite, legile internaționale privind drepturile de autor și convențiile internaționale. Continutul iar Mărcile sunt furnizate pe Site „CA AȘA ESTE” numai pentru informarea dumneavoastră și uz personal. Cu excepția faptului că prevăzute în mod expres în acești Termeni de utilizare, nicio parte a Site-ului și niciun Conținut sau Mărci nu pot fi copiate, reprodus, agregat, republicat, încărcat, postat, afișat public, codificat, tradus, transmis, distribuit, vândut, licențiat sau exploatat în orice alt mod în orice scop comercial orice, fără permisiunea noastră expresă prealabilă în scris.

Reprezentări ale utilizatorilor

Prin utilizarea Site-ului, declarați și garantați că:(1) aveți capacitatea juridică și sunteți de acord pentru a respecta acești Termeni de utilizare; (2) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți, sau dacă sunteți minor, ați primit permisiunea părintească de a utiliza Site-ul; (3) nu veți accesa Site prin mijloace automate sau non-umane, fie printr-un bot, script sau altfel; (4) vei nu utilizați Site-ul în niciun scop ilegal sau neautorizat; și (5) utilizarea de către dvs. a Site-ului nu va fi încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă.

Activități interzise

Nu puteți accesa sau utiliza Site-ul în alt scop decât cel pentru care realizăm Site-ul disponibil. Site-ul nu poate fi utilizat în legătură cu niciun demers comercial, cu excepția celor care sunt aprobate sau aprobate în mod special de noi.

În calitate de utilizator al Site-ului, sunteți de acord să nu:

  1. Preluați sistematic date sau alt conținut de pe Site pentru a le crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilare, o bază de date sau un director fără permisiunea scrisă de la S.U.A.
  2. În opinia noastră, ne disprețuiește, pătează sau dăunează în alt mod nouă și/sau Site-ului.
  3. Angajați-vă în încadrarea neautorizată sau conectarea către Site.
  4. Interferiți, perturbați sau creați o povară nejustificată asupra Site-ului sau a rețelelor sau serviciilor conectat la Site.
  5. Copiați sau adaptați software-ul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, Flash, PHP, HTML, JavaScript sau alt cod.
  6. Descifrați, decompilați, dezasamblați sau faceți inginerie inversă oricărui software care cuprinde sau în în orice mod care formează o parte a Site-ului.
  7. Utilizați Site-ul ca parte a oricărui efort de a concura cu noi sau utilizați în alt mod Site-ul și/sau Conținut pentru orice demers generator de venituri sau întreprindere comercială.
Politica de confidențialitate

Păstrăm o Politică de confidențialitate separată, iar acordul dvs. la acești Termeni înseamnă, de asemenea, că aveți citiți și înțelegeți Politica de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de confidențialitate în orice moment prin postarea unor astfel de modificări pe Serviciu sau pe site-ul nostru web. Nicio altă notificare nu vă poate fi făcută despre orice amendamente. Utilizarea în continuare a Serviciului în urma unor astfel de modificări va fi considerată recunoașterea dvs. a Politicii de confidențialitate și că ați citit-o și ați înțeles-o.

Recunoașteți că putem colecta și folosi date tehnice și informații aferente, inclusiv dar fără a se limita la informații tehnice despre dispozitivul dvs., sistemul și software-ul aplicației și periferice, care sunt colectate periodic pentru a facilita furnizarea de actualizări ale Serviciului.

Înțelegeți, recunoașteți și sunteți de acord că vă putem accesa, păstra și dezvălui informații dacă acest lucru este cerut de lege sau, cu bună-credință, se consideră că un astfel de acces, conservare sau dezvăluirea este în mod rezonabil de dorit sau necesară pentru noi.

Termen și reziliere

Acești Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și în vigoare în timp ce utilizați Site-ul. FĂRĂ LIMITÂND ORICE ALTĂ PREVEDERE A ACESTEI TERMENI DE UTILIZARE, NE REZERVĂM DREPTUL DE A, ÎN UNICA NOASTRĂ DISCREȚIE ȘI FĂRĂ NOTIFICARE SAU RESPONSABILITATE, RENEGAȚI ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI (INCLUS BLOCAREA ANUMITEI IP ADRESE), ORICE PERSOANE DIN ORICE MOT SAU FĂRĂ NICIUN MOTIVE, INCLUSIV FĂRĂ LIMITAȚII PENTRU ÎNCĂLCARE ORICE DECLARAȚII, GARANȚIE SAU LEGĂMÂNT CONȚINUT ÎN ACESTE TERMENI DE UTILIZARE SAU ORICE APLICABIL LEGEA SAU REGULAMENTUL. PUTEM TERMINA UTILIZAREA SAU PARTICIPAREA DVS. LA SITE SAU SAU SĂ ȘTERGĂ ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚII PE CARE LE-AȚI POSTAT ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ATENȚIONARE, LA DISCREȚIA NOASTRA UNICA.

Modificare și întrerupere

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau elimina conținutul Site-ului în orice moment sau pentru orice motiv la discreția noastră, fără notificare. Nicio altă notificare nu vă poate fi făcută despre niciuna amendamente. RECUNOAȚI CĂ UTILIZAREA CONTINUĂ A SERVICIULUI DUPĂ ACESTE MODIFICĂRI VA CONSTITUIȚI ACCEPTAREA DVS. ACESTE DE AMENDAMENTE, INDIFERENT FĂCĂ LE-ați CITIT DE fapt.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe tot sau o parte a Site-ului fără notificare la adresa oricând. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru nicio modificare, schimbare de preț, suspendarea sau întreruperea Site-ului.

Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Este posibil să avem parte de hardware, software, sau alte probleme sau necesitatea de a efectua întreținere legate de Site, rezultând în întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul de a modifica, revizui, actualiza, suspenda, întrerupeți sau modificați în alt mod Site-ul în orice moment sau din orice motiv, fără notificare. Tu sunt de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice pierdere, daune sau inconveniente cauzate de dvs incapacitatea de a accesa sau de a utiliza Site-ul în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întrerupere a Site-ului. Nimic in Acești Termeni de utilizare vor fi interpretați pentru a ne obliga să întreținem și să sprijinim Site-ul sau să furnizăm orice corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu acestea.

Disclaimer

SITE-UL ESTE FURNIZAT CA ASA ȘI DISPONIBIL. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI DVS ȘI SERVICIILE NOASTRE VOR FI PE UNCUL DVS. RISC. ÎN CEL MAI MĂSURA PERMISĂ DE LEGĂ, ÎN CAZ DE TOATE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGAȚIE CU SITE-UL ȘI UTILIZAREA ACESTORA DE DVS., INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA. NU OFERIM NU GARANTIEM SAU DECLARAȚII CU PRIVIRE LA ACURATEȚIA SAU COMPLETEZA CONȚINUTUL SITE-ULUI SAU CONȚINUTUL ORICĂRII SITE-URI LEGATE LA SITE ȘI NU NE VĂ ASUMĂ NU NE VA ASUMA NU RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE (1) ERORI, GREȘELI SAU INEXACTITĂȚI ALE CONȚINUTULUI ȘI MATERIALELOR, (2) PERSONALE RĂNIRE SAU DAUNE PROPRIETATE, DE ORICE NATURĂ, REZULTATE DIN ACCESUL DVS. ȘI UTILIZAREA SITE-UL, (3) ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU UTILIZARE A SERVERELOR NOASTRE SECURITE ȘI/SAU ORICE PERSONAL INFORMAȚII ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE STOCATE ÎN ACEST, (4) ORICE ÎNTRERUPERARE SAU ÎNCETAREA TRANSMITERE LA SAU DE LA SITE, (5) ORICE BUNG, VIRUS, CAI TROIENI SAU CARE POT FI TRANSMIS SAU PRIN SITE DE ORICE TERȚ ȘI/SAU (6) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT ȘI MATERIALE SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNE DE ORICE FEL SUPURITE CA REZULTAT UTILIZĂRII ORICE CONȚINUT POSTAT, TRANSMIS SAU PUBLAT DISPONIBIL ÎN ALTRE MOD PRIN SITE. NU GARANTĂM, APROPRIAM, GARANTIZAȚI SAU ASUMĂ-ȚI RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU Anunțat SAU OFERIT DE O TERȚĂ PARTEAZA PRIN SITE, ORICE SITE WEB HIPERLEGAT SAU ORICE SITE WEB SAU APLICAȚIE MOBILĂ PRESTATĂ ÎN ORICE BANNER SAU ALTĂ PUBLICITATE, ȘI NU VOM FI O PARTE A SAU NU VOM FI ÎN NICI UN MOD RESPONSABILIT PENTRU MONITORIZAREA ORICE TRANZACȚIE ÎNTRE DVS. ȘI ORICE TERȚI FURNIZORI DE PRODUSE SAU SERVICII. LA FEL DE CU ACHIZIȚIA UNUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MEDIU SAU ÎN ORICE MEDIU, TREBUIE SĂ UTILIZAȚI CELE MAI BUNĂ JUDECATĂ A DVS. ȘI EXERCITĂ ATENȚIE AU CARE ESTE NECESAR.

Limitare a răspunderii

ÎN NICIO CAZ NOI SAU DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NOȘTRI NU VOM FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DE DVS. SAU ORICE ORICE TERȚĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECUȚIONALE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA VENITURILOR, PIERDEREA DATELOR SAU ALTE PREJUDICII DERIVATE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SITE-UL, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU POSIBILITATEA ACESTELOR DAUNE.

Despăgubire și eliberare

Prin prezenta sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne faceți inofensivi de orice daune și terți. revendicări și cheltuieli, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din utilizarea de către dvs. a Serviciului și/sau din încălcarea dvs. a acestor Termeni.

În cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți alți utilizatori sau cu orice terță parte, dvs prin prezenta, ne eliberează pe noi, ofițerii, angajații, agenții și succesorii în drept de la pretenții, cereri și daune (actuale și de consecință) de orice fel sau natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și nebănuite, dezvăluite și nedezvăluite, care decurg din sau sunt legate în orice fel de astfel de dispute și/sau serviciul.