Dasar Privasi

Menurut Terma Penggunaan kami, Dasar Privasi ini memperincikan data yang kami kumpulkan dan bagaimana ia digunakan melalui penggunaan laman web ini dan perkhidmatan yang ditawarkan pada dan melaluinya ("Perkhidmatan"), termasuk maklumat yang anda berikan semasa menggunakannya.

Data Dikumpul

Apabila anda mengakses Perkhidmatan untuk mencari maklumat, menukar atau memuat turun fail, IP anda alamat, negara asal, URL, bilangan muat turun dan statistik berkaitan, laporan ralat dan maklumat bukan peribadi lain tentang komputer atau peranti anda (seperti permintaan web, jenis penyemak imbas, bahasa pelayar, URL rujukan, sistem pengendalian dan tarikh serta masa permintaan) boleh direkodkan untuk maklumat fail log untuk mengekalkan dan menambah baik perkhidmatan kami. Untuk menyediakan yang diperibadikan dan pengalaman pengguna yang lebih baik, kami juga mungkin menghantar kuki ke sistem anda untuk mengenal pasti sesi pelayar anda. Anda boleh memilih untuk melumpuhkan kuki melalui tetapan penyemak imbas anda.

Data yang digunakan

Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk memberikan anda ciri-ciri tertentu dan untuk mencipta ciri yang diperibadikan pengalaman dalam Perkhidmatan. Kami juga boleh menggunakan maklumat tersebut untuk mengendalikan, menyelenggara dan menambah baik ciri dan kefungsian Perkhidmatan.

Kami menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat supaya anda tidak perlu memasukkannya semula pada lawatan akan datang, menyediakan kandungan dan maklumat yang diperibadikan, memantau keberkesanan Perkhidmatan dan memantau metrik agregat seperti bilangan pelawat dan paparan halaman.

Kami mungkin mengagregatkan maklumat peribadi anda dengan maklumat peribadi ahli lain dan pengguna, dan mendedahkan maklumat tersebut kepada pengiklan dan pihak ketiga lain untuk pemasaran dan tujuan promosi.

Pendedahan Maklumat

Kami tidak menjual, berdagang, atau sebaliknya memindahkan kepada pihak luar yang boleh dikenal pasti secara peribadi anda maklumat. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberi perkhidmatan kepada anda, selagi pihak tersebut bersetuju untuk menyimpan maklumat ini sulit. Kami juga mungkin mengeluarkan maklumat anda apabila kami percaya pelepasan sesuai untuk dipatuhi dengan undang-undang, menguatkuasakan dasar tapak kami, atau melindungi hak, harta atau keselamatan kami atau orang lain.

Kami mungkin memasukkan atau menawarkan produk atau perkhidmatan pihak ketiga di tapak web kami. Pihak ketiga ini tapak mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu kita tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan dan aktiviti tapak yang dipautkan ini. Walau bagaimanapun, kami berusaha untuk melindungi integriti tapak kami dan mengalu-alukan sebarang maklum balas tentang tapak ini.

Perubahan kepada Dasar Ini

Kami mungkin meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Penggunaan maklumat yang kami kumpulkan sekarang adalah tertakluk kepada Dasar Privasi yang berkuat kuasa pada masa maklumat tersebut digunakan. Jika kita membuat perubahan, kita akan mengemas kini tarikh berkuatkuasa pada halaman ini. Anda terikat dengan sebarang perubahan kepada Dasar Privasi apabila anda menggunakan Perkhidmatan selepas perubahan tersebut mula-mula disiarkan. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk lihat perubahan dan bagaimana ini boleh menjejaskan anda.